Telenor Xtra TIL-skolen senhøst 2019

Arrangementsinformasjon

Vi ønsker velkommen til Telenor Xtra Fotballskole i Skarphallen perioden mandag 4. november til fredag 20. desember! Vi håper fotballinteresserte jenter og gutter født 2007-2013, uansett klubbtilhørighet melder seg på!

Vi tilbyr økter mandager, onsdager og fredager fra kl. 14:00-16:00. Kl. 14:00 er våre instruktører på plass og legger ut utstyr og øvelser. I perioden fra kl. 14:00-14:30 bruker noen elever denne tiden til innreise og andre til fri lek med ball. Kl. 14:30 starter øktene med basisteknikk i forhold til tema etterfulgt av spill. De siste ti minuttene går til oppsummering og rydding av utstyr der alle deltar.

Alle har muligheten til å velge en, to eller tre økter i uka, så det er lurt å ha tenkt godt gjennom hva man ønsker. Ha hovedfokus på treninger med ditt klubblag, om du da ønsker ekstra treninger utover disse, er dette et strålende alternativ. Målet med øktene er å skape aktivitet, fotballglede og utvikling. Derfor blir det inndelt grupper etter alder, nivå, samt kjønn de dagene det er naturlig. Elevene skal i tillegg til den fysiske aktiviteten bli utfordret på samarbeid, konsentrasjon og å ta ansvar.

I så måte er det viktig at de dagene elevene skal på fotballskolen at de får med seg ekstra matpakke og drikke.


Priser i perioden:

1 økt pr. uke kr. 900,-

2 økter pr. uke kr. 1800,-

3 økter pr. uke kr. 2700,-


Det er 70 plasser til rådighet hver dag og en kan velge sjøl hvilke faste dager som passer den enkelte spiller. Det siste gjelder så lenge det er ledige plasser de forskjellige dagene.

Ledere og medinstruktører er Mikael Johnsen (Trener TIL C) og Christian Markussen (Trener TIL D). Disse har med seg instruktører fra trenere i TIL-Akademiet, TIL B/C-spillere og andre aktive spillere og trenere fra Troms-fotballen. De dagene det er fullt med 70 spillere er det alltid fire instruktører.

Ved påmelding godtar man at elevene kan bli fotografert og filmet på treningene, dette til bruk på hjemmesida og sosiale medier, evt til øvelsesbanker.
Personopplysninger i påmeldinga blir ikke brukt til noe annet enn fotballskolen.

Velkommen! Vi gleder oss!

Restriksjoner

Maks 3 dager pr spiller