page view image

TIL-Skolen høst/vinter 2022

Arrangementsinformasjon
event image

TIL-skolen - Fotballfritidsordning


Vi håper fotballinteresserte jenter og gutter født 2015 -2011, uansett klubbtilhørighet melder seg på!


Mandag 22.08- fredag 16.12 (NB! TIL-skolen går som vanlig i høstferiene 06.10 og 14.11/15.11)

Vi tilbyr økter for jenter og gutter fra kl. 1400 – 1600 3 dager i uka, mandag, tirsdag og fredag. Alle har mulighet til å velge 1 – 3 økter i uka. De dagene det blir store jentekull lager vi egne jentegrupper der det passer. En må melde seg på for hele perioden med 16 uker. Praksisen vil være ute på Bjerkakerbanen fra mandag 22.08 fram til mandag 03.10 der vi går inn i Lerøyhallen resten av skoleåret.

Fra 1400 – 1430 er det bespisning for elevene i Lerøyhallen. Instruktørene pluss ansatte i Lerøyhallen vil sørge for at elevene kan innta et måltid med tørrmat og frukt. Alle elevene tar med vannflaske som kan fylles i Lerøyhallen. 

Kl. 1430 – 1545 går øktene med basisteknikk i forhold til tema etterfulgt av spill. Temaene er «Sjef over ball», 1 A og 1 F. Kl. 1545 – 1600 deltar alle i en refleksjon av treninga og rydding av utstyr.

Målet med øktene på TIL – Skolen er at elevene er aktive og blir best mulig ut fra den enkeltes forutsetninger. Dermed blir det inndeling i grupper etter alder, nivå og eventuelle jentegrupper. Elevene skal i tillegg til den fysiske biten bli utfordret på samarbeid, konsentrasjon og ansvar for at alle skal trives!

Priser TIL - Skolen høst/vinter 2022:

(Justert ned ettersom det er et mindre antall uker igjen.)

1 økt pr. uke kr. 900,-

2 økter pr. uke kr. 1800,-

3 økter pr. uke kr. 2700,-

Det er 50 plasser til rådighet hver dag og en kan sjøl velge hvilken dag(er) som passer den enkelte spiller. Dette gjelder så lenge det er ledige plasser de forskjellige dagene. Først til mølla gjelder.

Leder for TIL–skolen er Truls Jenssen. Med seg har han trenere fra TIL–akademiet, andre trenere fra Troms-fotballen, TIL A-, B- og C-spillere.

Ved påmelding godtar man at elevene kan bli fotografert og filmet på treningene, dette til bruk på TILs digitale flater og Sosiale Medier for visualisering av øvelser. Personopplysninger i påmeldinga blir ikke brukt til noe annet enn info mot neste periode vinter/vår 2023.


Velkommen, vi gleder oss!!!!

Hilsen Tromsø IL v/TIL-Skolen

Restriksjoner

minimum 1 dag per uke

Ansvarsfraskrivelse

Ved påmelding godtar man at elevene kan bli fotografert og filmet på treningene, dette til bruk på www.til.no, på sosiale medier og visualisering av øvelser. Personopplysninger i påmeldinga blir ikke brukt til noe annet enn info inn mot neste periode vinter/vår 2023.