Telenor Xtra TIL skolen vår 2019

INFORMACJE O IMPREZIE

Vi ønsker velkommen til Telenor Xtra TIL-Skolen på Bjerkakerbanen perioden mandag 29. april til fredag 21.06. Oppstarten 29.04 kan bli forsinket om banen ikke er snøfri. Vi holder i gang treningene alle dagene bortsett fra 17. mai. Vi håper fotballinteresserte Jenter og Gutter født 2012 - 2007, uansett klubbtilhørighet melder seg på!

Vi tilbyr økter fra kl. 1400 – 1600. Kl. 1400 er våre instruktører på plass og legger ut utstyr og øvelser. I perioden fra kl. 1400 – 1430 bruker noen elever denne tiden til innreise og andre til fri lek med ball. Kl. 1430 starter øktene med basisteknikk i forhold til tema etterfulgt av spill. De siste 10 minuttene går til oppsummering og rydding av utstyr der alle deltar.

Alle har muligheten til å velge 1, 2 eller 3 økter i uka. Om en velger 1, 2 eller 3 økter er det lurt å ha tenkt godt gjennom om en er klar for dette. Ha et hovedfokus på treninger med ditt klubblag, om du da ønsker ekstra treninger utover disse er dette et strålende alternativ. Målet med øktene i Telenor Xtra TIL – Skolen er at elevene er aktive og blir best mulig ut i fra den enkeltes forutsetninger. Dermed blir det inndelt grupper etter alder, nivå og egne jentegrupper de dagene det er naturlig. Elevene skal i tillegg til den fysiske aktiviteten bli utfordret på samarbeid, selvstendighet, ansvar og planlegging. I sa måte er det viktig at de dagene elevene skal på Telenor Xtra TIL-Skolen får med seg ekstra matpakke og drikke. Det gjør seg godt når konsentrasjonen skal opprettholdes på god fotballøkter.

Priser i perioden:

1 økt pr. uke kr. 1000,-

2 økter pr. uke kr. 2000,-

3 økter pr. uke kr. 3000,-

Det er 60 plasser til rådighet hver dag og en kan velge sjøl hvilke faste dager som passer den enkelte spiller. Det siste gjelder så lenge det er ledige plasser de forskjellige dagene.

Ledere og med-instruktører for Telenor Xtra TIL – Skolen er Mikael Johnsen (Trener TIL C), Christian Markussen (Trener TIL D) og Truls Jenssen (Akademileder). Disse har med seg instruktører fra trenere i TIL-Akademiet, TIL B/C-spillere og andre aktive spillere og trenere fra Troms-fotballen. De dagene det er fullt med 60 spillere er det alltid 4 instruktører.

Ved påmelding godtar man at elevene kan bli fotografert og filmet på treningene, dette til bruk på www.til.no og visualisering av øvelser. Personopplysninger i påmeldinga blir ikke brukt til noe annet enn vårens Telenor Xtra TIL - Skolen.

Påmelding på www.til.no fra kl. 1300 tirsdag 16.04 kl. 1300

Velkommen!! Vi gleder oss!!

Spørsmål om Telenor Xtra TIL-skolen kan rettes til:

Truls Jenssen, e-post: truls.jenssen@til.no , 450 88 873

Restrykcje

Maks 3 dager pr spiller